V důsledku stále vzrůstající poptávky po stavebních výplních se zvýšenou termoizolační schopností byly vypracovány okenní systémy MB-60HI, MB-60US HI, MB-60E HI. Jejich konstrukce vychází s vyzkoušených, propracovaných a velmi ceněných základních systémů MB-60, MB-60US, MB-60E.

Pro konstrukce v systému MB-60HI je součinitel Uf v závislosti na použitých profilech a příslušenství od 1,48 W/m2K.

Zvýšení termické izolace je dosaženo umístěním do centrální komory hliníkových profilů speciálních vložek, které díky velmi nízkému vedení tepla snižují proudění tepla celou konstrukcí.

Centrální umístění těchto vložek omezuje také tepelnou konvekci a vyzařování.

 

 

Hliníková okna systému MB-60HI, obdobně jako v případě základního systému, mohou být použity stejně tak v individuální zástavbě jako v hliníkových fasádách. V případě jejich použití jako výplní do sloupově příčkové fasádní stěny je nejvhodnější spojení s systémem se zvýšenou termoizolační schopností MB-SR50 HI.


Poptávkový formulář739 131 801 CZ