MB-SR50N IW je speciální fasádní systém s integrovaným dovnitř otvíravým oknem. Předností tohoto systému je, že otvíravé prvky nejsou zvenku rozeznatelné od prvků fixních. Je tak dosaženo efektní jednolité skleněné plochy fasády.

Systém MB-SR50N IW je možné přizpůsobit architektonickým požadavkům. V základní verzi je k dispozici řešení se standardními maskovacími lištami šířky 50 mm,které tvoří svislé a vodorovné dělící linie a jasně ohraničují jednotlivá pole fasády. Designovou variantou je pak tzv. slim lišta nebe řešení typu EFEKT tj. tmelená spára, které eliminují rušivé linie na fasádě. Fasáda tak získává efektní vzhled a působí dojmem jednolité skleněné plochy.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

  • Součinitel prostupu tepla: Uf od 1,68 W/(m2K)
  • Průvzdušnost: AE1200, EN 12152
  • Vodotěsnost: RE1200, EN 12154
  • Zatížení větrem: 2400 Pa, EN 13116
  • Odolnost proti nárazu: E5/I5
  • Akustická izolace: Rw=42 dB (v závislosti na použité výplní)

Poptávkový formulář739 131 801 CZ