Fasáda MB-TT50 je TOP produktem nejen v naší nabídce fasádních systémů ale i na trhu vůbec. Výsledky zkoušek podle normy EN-13830 potvrzují nejen vyšší odolnost ve všech základních parametrech kladených na fasády, ale především velmi vysokou tepelnou izolaci.

Konstrukce je tvořena standardními sloupy a příčkami, ale je možné také zkonstruovat fasádu pouze z příček resp. z jednoho typu profilu (!), čímž vzniká minimální odpad. Systém eliminuje frézování příček, což vede ke značnému zrychlení výroby. Navíc je vybavena 3-stupňovým kaskádovým odvodněním. Tloušťka zasklení až 60 mm a zatížení příčky až 500 kg! Zároveň se připravují varianty s požární odolností (až EI60) nebo strukturální verze.

MB -TT50 je certifikován Institutem PHI Darmstadt v nejvyšší třídě A +, což potvrzuje, že z něj vytvořené konstrukce mohou být použity při výstavbě pasivních staveb.

Součinitel prostupu tepla (Uf): od 0,6 W/m2K

Propustnost vzduchu: třída AE (1350Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004

Vodotěsnost: třída RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004

Odolnost na zatížení větrem: 2700Pa (bezpečné zatížení až 4050 Pa), EN 12179:2004, EN 13116:2004

Odolnost proti nárazu: třída I5/E5, EN 13049:2004, EN 14019:2006

Odolnost proti vloupání: WK 2, WK 3

 


Poptávkový formulář739 131 801 CZ