Systém MB-WG60 je určen pro k výstavbě zimní zahrady nebo verandy, pracovny atd. Naším cílem bylo navržení takového systému, který by byl využíván jako obytná místnost v průběhu celého roku.

Systém zimních zahrad bude vystupovat ve formě modelových konstrukcí a v architektonických individuálních řešeních ve spojení se systémem MB-SR50, kdy profily tohoto systému umožňují stavbu střech i s použitím velmi dlouhých krokví. Systému umožňuje stavbu tepelně izolované střechy pomocí sloupků. Do svislých stěn jak pak možné kombinovat s libovolným okenním nebo dveřním systémem MB. Systém zimních zahrad MB-WG60 splňuje nejvyšší požadavky v oblasti bezpečnosti, tepelné izolace a ventilace. Fasáda se vyznačují lehkou montáží.

Konstrukce Systém zimních zahrad byl vytvořen ve dvou variantách. V úvahu byly vzaty základní požadavky uživatele na estetiku místnosti. V první variantě jsou nosné profily, tzv. krokve vytvarovány ve formě obráceného profilu ukončeného obloukem o poloměru 20 mm.

Ve druhé variantě jsou krokve vytvarovány z vnitřní strany místnosti jako skříňkové profily, v obou variantách je základní šířka 60 mm. Jak pro vnější tak pro vnitřní krokve platí, že je možné je zpevnit dodatečnými hliníkovými nebo ocelovými profily z důvodu větší odolnosti střechy. Krokve jsou svázány s profily vaznice a závěsovými profily opřenými o nosník okapu a přístěnný nosník kaskádovitým způsobem, což značně ulehčuje odvádění vody a dovoluje efektivní ventilaci místnosti, což je v případě zimní zahrady velmi důležité. Do systému byly včleněny unikátní řešení tkvící na takovém vytvarování a umístění bodů otáčení závěsových profilů kolem trámu okapu, že umožňuje jak otočení střechy od 7˚–45˚ od roviny, tak dovoluje využít stejné profily pro vnější a vnitřní krokve, důsledkem čehož je jednodušší prefabrikace a snížení počtu profilů potřebných k výrobě střechy.

Pozornost zasluhuje fakt zajištění velmi dobré tepelné izolace hliníkových profilů a jejich vysoké odolnosti při použití speciálních tepelných komorových vložek, membrán z EPDM a profilu HPCV, který tepelně chrání oblast rohu skla. Efekty rovnoměrného rozložení izoterm byly ukázány na teplotních mapách pro vybrané řezy.

V systému jsou použity dva různé druhy zasklení pro vnější krokve – utěsněné krycí lišty, pro vnitřní krokve – přítlačné a krycí lišty stejné jak ve sloupko-příčníkovém systému, umožňují zasklení v rozsahu od 20 do 40 mm. Pro zajištění efektivního odvádění dešťové vody ze střechy a kapek vody z vnitřní strany místnosti je systém vybaven vnitřním žlabem integrovaným se závěsovým profilem a vnějším žlabem odděleným od trámu okapu což umožňuje změnu vzhledu zimní zahrady. K tomu také slouží krycí profily, které svým vzhledem navazují na charakteristické vlastnosti systému MB.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDNOSTI A VLASTNOSTI SYSTÉMU MB-WG60

  • Vysoká tepelná izolace v oblasti rohu izolačního dvojskla při přechodu střecha – zeď je zajištěna díky použití speciálního profilu HPCV, který rovněž slouží k připevnění profilu pro zasklení a zároveň neomezuje tloušťku zasklení
  • Profily krokví využívající tepelné vložky nové generace zvyšují tepelnou izolaci a odolnost, jsou konstruovány takovým způsobem,aby byla optimalizována technologie válcování hliníkového profilu s tepelnou izolací
  • Kaskádovitě spojené profily krokví a závěsové profily - aby bylo zajištěno odvodnění a ventilace, jednoduchost montáže a jednoduché dílenské zpracování
  • Celková těsnost proti vodě vzduchu použitím nepřerušených membrán EPDM, které současně oddělují studený vzduch od vnitřních hliníkových profilů
  • Pro systémy vnitřních a vnějších krokví stejné body otáčení mez trámem okapu a závěsovými profily zaručující volné otočení střechy v rozsahu od 7–45º a umožňující jednoduché ukrytí přechodu zeď-střecha a značně snižují počet profilů
  • Spojení MB-WG60 se systémem profilů MB-SR50
  • Profil žlabu upevňovaného k profilu trámu okapu umožňuje zjednodušení provedení profilu s tepelnou izolací a dává možnost jednoduchého vytváření tvaru žlabu závislosti na požadavcích zákazníka, jsou dostupné dva druhy žlabu – klasický a moderní styl
  • Široký rozsah zasklení od 20 do 40 mm
  • Zajištění všech zařízení v systému zaručujících správnou ventilaci a výměnu vzduchu, topení a udržení optimálního klimatu

Poptávkový formulář739 131 801 CZ