Bloková fasáda (tj. modulová fasáda/segmentová fasáda) MB-SE75 je konstruována jako systém k rychlé montáži již smontovaných bloků, které se vzájemně spojují a kotví do nosné konstrukce budovy. Tento systém byl úspěšně použit např. u jedné z etap Kampusu v Brně (cca 6 000 m2).

Prefabrikace prvků se provádí ve výrobní dílně, což umožňuje vyšší jakost finálního výrobku a rychlejší montáž bez nutnosti použití fasádního lešení.

Systém blokové fasády splňuje nejvyšší technické a estetické požadavky - viditelná šířka profilů je 75 mm, dilatační mezera mezi jednotlivými segmenty je pouze 9 mm. Součinitel prostupu tepla Uf = 1,44–2,83 W/m2K. V závislosti na požadavcích na odolnost systém obsahuje řadu profilů o hloubce 85–145 mm, výplně v rozsahu od 26–42 mm.

Konstrukce zajišťuje vysokou odolnost na infiltraci vody a vzduchu, o čem svědčí parametry dosažené ve zkouškách Institutu Stavební Techniky:

  • propustnost vzduchu: třída AE1200 PN-EN 12152:2004
  • vodotěsnost: třída RE1200 PN-EN 12154:2004
  • odolnost proti namáhání větrem:
  • užitková 2 400 Pa PN-EN13116:2004
  • bezpečnostní 3 600 Pa PN-EN13116:2004
  • odolnost proti nárazu: třída I5/E5 PN-EN14019:2004

Vstupní zkouška typu ITT byla provedena dle výrobní normy PN-EN 13830:2005.

Bloková fasáda MB-SE75 umožňuje použití různých otvíravých prvků: okna i dveře založené na systému MB-70 nebo MB-70HI, okna se skrytým křídlem MB-70US, MB-70US HI nebo ve verzi MB-70SG a také „bezrámové“ konstrukce vyklápěné ven založené na strukturálním systému MB-SG50.


Poptávkový formulář739 131 801 CZ